Bielawski, P. (2015) «БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(24), с. 51–59. doi: 10.26642/pbo-2012-3(24)-51-59.