Ларікова, Т. В. (2014) «ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), с. 173–183. doi: 10.26642/pbo-2014-1(28)-173-183.