Саннікова, С. Б. і Царук, І. М. (2023) «Теоретичні основи формування організаційної культури закладів вищої освіти», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), с. 49–58. doi: 10.26642/pbo-2023-3(56)-49-58.