Попович, С. О. (2023) «Суть та практичне застосування механізмів державного фінансового контролю в Україні», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), с. 40–42. doi: 10.26642/pbo-2023-3(56)-40-42.