Макарович, В. К. (2022) «Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), с. 47–54. doi: 10.26642/pbo-2022-2(52)-47-54.