Грицишен, Д. О. і Кучук, А. О. (2022) «Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), с. 18–28. doi: 10.26642/pbo-2022-2(52)-18-28.