Горай, О. С. і Свірко, С. В. (2022) «Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), с. 10–17. doi: 10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17.