Долгі, Х. і Петряну, О. . (2021) «Внутрішній аудит в період економічних змін і його роль в оцінці системи внутрішнього контролю організації. Теоретичні характеристики та практичні підходи», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(49), с. 19–28. doi: 10.26642/pbo-2021-2(49)-19-28.