Легенчук , С. Ф. . і Поліщук , І. Р. (2021) «Резервний капітал як інструмент мінімізації ризиків у системі стратегічного управління: обліковий аспект», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(49), с. 34–39. doi: 10.26642/pbo-2021-2(49)-34-39.