Осмятченко , В. О., Ізмайлов, . Я. О. і Пінчук , К. С. (2021) «Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(48), с. 33–39. doi: 10.26642/pbo-2021-1(48)-33-39.