Нестеренко , О. О. (2021) «Місце звітності в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(48), с. 26–32. doi: 10.26642/pbo-2021-1(48)-26-32.