Гринь, В. П. (2021) «Парадигмальна концепція Т.С. Куна в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), с. 23–27. doi: 10.26642/pbo-2020-3(47)-23-27.