Ткаченко, К. Л. (2021) «Деякі питання щодо підвищення ефективності виконання аудиторського завдання», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), с. 56–61. doi: 10.26642/pbo-2020-3(47)-56-61.