Петрук, О. М. і Василішин, С. І. (2021) «Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), с. 47–55. doi: 10.26642/pbo-2020-3(47)-47-55.