Єльнікова, Ю. В. (2020) «Динамічно-структурні характеристики стратегій відповідального інвестування: регіональний фокус», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), с. 83–89. doi: 10.26642/pbo-2020-2(46)-83-89.