Петрук, О. М. і Костишин, Ю. С. (2020) «Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), с. 40–51. doi: 10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51.