Мисака, Г. В. і Дерун, І. А. (2020) «Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), с. 32–39. doi: 10.26642/pbo-2020-2(46)-32-39.