Легенчук, С. Ф. і Очередько, В. Р. (2020) «Внутрішньо створені нематеріальні активи: особливості визнання та напрями удосконалення бухгалтерського обліку», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), с. 24–31. doi: 10.26642/pbo-2020-2(46)-24-31.