Демська, Ю. В. (2020) «Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього контролю резервів капіталу підприємств», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), с. 18–23. doi: 10.26642/pbo-2020-2(46)-18-23.