Мохняк, В. С. і Пилипенко, Л. М. (2020) «Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(45), с. 61–70. doi: 10.26642/pbo-2020-1(45)-61-70.