Грицишен, Д. О., Свірко, С. В. і Супрунова, І. В. (2018) «Публічні закупівлі як об’єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами», Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(41), с. 25–32. doi: 10.26642/pbo-2018-3(41)-25-32.