Bielawski, Pawel. 2015. «БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(24) (Травень):51-59. https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-51-59.