Лемішовська, Олеся Степанівна. 2023. «Бухгалтерський облік як інформаційна основа відображення соціальної складової компанії: сучасна проблематика та минулий досвід побудови рахівництва в системі західноукраїнської кооперації за часів Австро-Угорщини та міжвоєнної Польщі». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 3(56) (Грудень):21-27. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-21-27.