Макарович, Вікторія Костянтинівна. 2022. «Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(52) (Жовтень):47-54. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-47-54.