Горай, Олег Станіславович, і Світлана Володимирівна Свірко. 2022. «Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(52) (Жовтень):10-17. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17.