Долгі, Х.В., і О.Г. Петряну. 2021. «Внутрішній аудит в період економічних змін і його роль в оцінці системи внутрішнього контролю організації. Теоретичні характеристики та практичні підходи». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(49) (Вересень):19-28. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-2(49)-19-28.