Петрук, Олександр Михайлович, і Юрій Сергійович Костишин. 2020. «Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю». Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, вип. 2(46) (Вересень):40-51. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51.