Bielawski, P. (2015). БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(24), 51–59. https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-51-59