Ларікова, Т. В. (2014). ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(28), 173–183. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-1(28)-173-183