Саннікова, С. Б., & Царук, І. М. (2023). Теоретичні основи формування організаційної культури закладів вищої освіти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 49–58. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-49-58