Попович, С. О. (2023). Суть та практичне застосування механізмів державного фінансового контролю в Україні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 40–42. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-40-42