Легенчук, С. Ф., Завалій, . Т. О., & Денисюк , О. М. (2023). Big Data в стратегічному управлінському обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 14–20. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-14-20