Гуріна, Н. В., & Приходько, К. К. (2023). Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства . Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 9–13. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-9-13