Замула, І. В., Зузанська, В. А., & Шевчук, К. С. (2023). Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 17–23. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-17-23