Грицишен, Д. О., & Кучук, А. О. (2022). Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), 18–28. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-18-28