Горай, О. С., & Свірко, С. В. (2022). Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), 10–17. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17