Долгі, Х., & Петряну, О. . (2021). Внутрішній аудит в період економічних змін і його роль в оцінці системи внутрішнього контролю організації. Теоретичні характеристики та практичні підходи. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(49), 19–28. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-2(49)-19-28