Осмятченко , В. О., Ізмайлов, . Я. О., & Пінчук , К. С. (2021). Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(48), 33–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-1(48)-33-39