Гринь, В. П. (2021). Парадигмальна концепція Т.С. Куна в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 23–27. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-23-27