Ткаченко, К. Л. (2021). Деякі питання щодо підвищення ефективності виконання аудиторського завдання. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 56–61. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-56-61