Петрук, О. М., & Василішин, С. І. (2021). Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 47–55. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-47-55