Макарович, В. К., Григоревська, О. О., & Стойка, Н. С. (2021). Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(47), 40–46. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-40-46