Єльнікова, Ю. В. (2020). Динамічно-структурні характеристики стратегій відповідального інвестування: регіональний фокус. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 83–89. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-83-89