Петрук, О. М., & Костишин, Ю. С. (2020). Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 40–51. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51