Мисака, Г. В., & Дерун, І. А. (2020). Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 32–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-32-39