Легенчук, С. Ф., & Очередько, В. Р. (2020). Внутрішньо створені нематеріальні активи: особливості визнання та напрями удосконалення бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 24–31. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-24-31