Демська, Ю. В. (2020). Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього контролю резервів капіталу підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 18–23. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-18-23