Вакун, О. В., Городиський, М. П., Грабчук, І. Л., & Соловйов, Б. С. (2020). Проблеми впровадження стандарту звітності XBRL. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(46), 3–8. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-3-8