Мохняк, В. С., & Пилипенко, Л. М. (2020). Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(45), 61–70. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-61-70