Грицишен, Д. О., Свірко, С. В., & Супрунова, І. В. (2018). Публічні закупівлі як об’єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(41), 25–32. https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-25-32